On-line streaming Smerové ozvučenie

Centralizované riadenie miestnosti

Elektronický dotykový panel pre ovládanie technického vybavenia miestnosti. Systémovú riešenie umožňuje individuálne nastavenie ozvučenia, projekcie, osvetlenia, teploty a ostaných integrovaných systémov. Dizajn dotykového panela nastavíme v konzultácii s vami.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat