Veľkoplošná projekcia Centralizované riadenie miestnosti

On-line streaming

Pomocou kamery vytvára digitálny záznam diania, ktorý v reálnom čase synchronizuje s on-line streamingovým serverom. Je podporou pre konferencie a spolu s elektronickým archívom slúži napríklad na účely e-learningu. Odporúčame implementovať so SMART Bridgit - softvér pre konferenčné hovory.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat