Vstup do budovy

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Nepodceňujte ho a dbajte na to, ako vyzerá vaša recepcia a vstup pred samotnými kanceláriami. Pomôžu vám k tomu technologické riešenia, ktorými si získate priazeň vašich klientov a pracovníkov. Systémové riešenia do vstupov, príjmov alebo recepcií plnia okrem toho úlohu kontroly vstupu a evidencie dochádzky.

Súvisiace systemové riešenia

 

Systém vizuálnej komunikácie

Digitálna vizuálna komunikácia akéhokoľvek formátu, tzv. digital signage. Slúži na rôzne udalosti - spravodajstvo, prehľad termínov, na doplnenie priestorovej atmosféry alebo aj na osobné privítanie návštevníka či pracovníka. Najčastejšie využitie má však na reklamné a propagačné účely.

Zobraziť
 

Resource management systém

Práve prišli za vami, ale neviete kam ich usadiť? Preto potrebuje aj váš podnik resource management systém, ktorý vedie záznamy o dostupnosti miestností v celej budove. Jeho súčasťou je tzv. door signage – dotykový panel pred každou miestnosťou, ktorý informuje o jej dostupnosti.

Zobraziť
 

Kamerový bezpečnostný systém

Sleduje a zaznamenáva akýkoľvek pohyb na recepcii a v celej budove. Systém je možné doplniť o softvér na rozpoznávanie tvárí, čo možní jeho prepojenie s dochádzkovým systémom. Administrátor tak môže napríklad zablokovať vstup neoprávnený osobám. Pre úplnú bezpečnosť je napojený na alarm a políciu.

Zobraziť
 

Dochádzkový systém

Eviduje časy príchodov a odchodov pracovníkov podľa nastavenia, na základe ktorého následne vyhodnocuje fond pracovného času. Sleduje databázu autorizovaných osôb a riadi oprávnenosť ich vstupu. Uľahčuje agendu personálnemu oddeleniu a úzko spolupracuje s bezpečnostným systémom.

Zobraziť
Videokonferenčná miestnosť Zasadacia miestnosť