Záznamový systém Konferenčný a tlmočnícky systém

Nadriadený riadiaci systém

Centrálny systém, ktorý riadi všetky technické zariadenia a procesy v miestnosti. V našom prípade ide najmä o riadenie zvuku, videa, osvetlenia a zatemnenia. Systém ale umožňuje aj riadenie klimatizácie a ostaného technického zariadenia budovy, ktoré je napojené na riadiacu jednotku.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat