Konferenčný a tlmočnícky systém Záznamový systém

Systém video a data projekcie

Slúži na zmiešavanie a zobrazovanie analógových a digitálnych audio/video signálov. Signál zvuku a obrazu spracováva pritom oddelene. Podporuje multi-projekciu, čo v praxi to znamená, že na každej obrazovke či plátne môžete premietať iný výstup s inou zvukovou stopou.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat