Systém video a data projekcie Nadriadený riadiaci systém

Záznamový systém

Záznam zvuku a obrazu rôznych podujatí je bežnou praxou, preto ho máme v ponuke aj my. Interne pracuje ako systém pre odposluch zvuku a obrazu. Externe umožňuje on-line prenos pre web streaming. Systém má vlastné dátové úložisko, kde automaticky archivuje elektronické záznamy.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat