Lobby

Privítajte hostí ako sa patrí. Hovorí sa, že dobrý hotel sa odlišuje kvalitnými službami a ochotným personálom. To isté hovoríme sami o sebe, pokiaľ ide o kvalitu našich dodávok pre reprezentatívne priestory. Pri recepcií vybavíte rezerváciu ubytovania, parkovanie aj platenie. Dajte vašim pracovníkom do rúk tie najlepšie technologické riešenia a môžete si rovno požiadať o hviezdičku navyše!

Súvisiace systemové riešenia

 

Hotelový kartový systém

Má dve základné prevedenia: Off-line systém zbiera údaje o prístupe na mieste a správca hotela si pre ne chodí osobne. On-line riešenie je naopak napojené cez IT infraštruktúru objektu na hotelový rezervačný systém, kde zobrazuje aktuálny stav a vyťaženosť hotela v reálnom čase.

Zobraziť
 

Hlasová signalizácia požiaru

Požiarny rozhlas je povinnosť, ktorej sa zo zákona nevyhnete. Je to nielen pre bezpečnosť vašich zákazníkov, ale aj vašich zamestnancov. Veľa ľudí na jednom mieste si vyžaduje včasné, ale hlavne spoľahlivé riešenie a prvotriednu signalizáciu v prípade ohrozenia.

Zobraziť
 

Zákazkové technologické riešenia

Na požiadanie Vám dokážeme vytvoriť systémové riešenie pre mnoho iných aplikácií. Napríklad integrovať technológie veľkoobjemového akvária a nastaviť jeho automatické riadenie. Na Slovensku sme priekopníkmi vo svojej oblasti. Ak máte špeciálne požiadavky, neváhajte sa na nás obrátiť.

Zobraziť
 

Rezervačný a recepčný systém

Centrálny informačný hotelový systém, ktorý poskytuje prehľad o súčasnom a očakávanom stave obsadenosti hotela a jednotlivých jeho zariadení, zvyklostiach a preferenciách verných hostí alebo iných pre hotel užitočných údajoch. Umožňuje napojenie na on-line booking a platobný systém.

Zobraziť
 

Parkovací systém

Otvára brány a počíta stav vyťaženosti parkoviska v reálnom čase. Navyše nepotrebuje tlačiť žiadne lístky, pretože systém automaticky rozpozná ŠPZ automobilu. Vedie databázu povolených a nepovolených áut na kontrolu prístupu a tiež je prepojený na platobný systém prevádzkovateľa.

Zobraziť
Kongresová sála Hotelová izba