Interný video program Centrálne vyhlasovanie

Zónové ozvučenie

Forma inštalácie ozvučenia, ktorej úlohou je buď jednotlivo zladiť zvuk vo všetkých miestnostiach alebo naopak, púšťať rôzne žánre v rôznych miestnostiach. Umožňuje individualizáciu ako napríklad zavedenie miesta pre pripojenie mobilných telefónov. Nechajte vašich návštevníkov hrať si vlastnú hudbu.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat