Satelitný systém Uzavretý televízny okruh

Zabezpečovací systém

Ide o senzorické zabezpečenie vnútorného, vonkajšieho priestoru a plášťovej ochrany objektu. Je napojený na pult centralizovanej ochrany, ktorý aktiváciou v prípade narušenia bezpečnosti automaticky privolá SBS.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Dodávame komponenty značkovej techniky

Návrat