Nadriadený riadiaci systém Systém video a data projekcie

Konferenčný a tlmočnícky systém

Jazykové bariéry prekonáte jednoducho tlmočníckym systémom. Systém je viackanálový, čo umožňuje tlmočiť súčasne vo viacerých jazykoch. Bezdrôtový prenos do prijímacích staníc zabezpečujú rádiové vlny, aby dotyčná osoba mohla počúvať simultánny preklad vo svojom jazyku.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat