Scénické osvetlenie Sprievodcovský systém

Interaktívne mapy

Slúžia na informačné, prezentačné a navigačné účely. Sú obvykle dotykové displeje alebo stoly, ktoré zobrazujú pôdorysy priestoru pre navigáciu návštevníkov areálu. Jednotlivé obrazovky môžu byť aj multi-dotykové, teda dokážu registrovať viacero súčasných dotykov a pohybov.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat