Interaktívne mapy Ozvučenie

Sprievodcovský systém

Slúži na sprostredkovanie výkladu sprievodcu návštevníkom. Pracuje na princípe rádiového spojenia medzi sprievodcovým vysielačom a návštevníckymi prijímačmi. Systém disponuje viacerými frekvenciami a umožňuje pohyb viacerých nezávislých skupín v navštívenom objekte súčasne.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat