Aula

Auditória, prednáškové sály a iné veľké priestory vyžadujú náležité technické vybavenie. Pomocou systémových riešení ako veľkoplošná projekcia či smerové ozvučenie, dosiahnete zaručeného úspechu. Ak potrebujete prednášať napríklad pre veľa študentov, aula je ideálnym priestorom ako na to. Veľkosť miestnosti a naša audio-video technika vám umožnia vzdelávanie na nadštandardnej úrovni.

Súvisiace systemové riešenia

 

Veľkoplošná projekcia

Projekcia na veľké vzdialenosti a veľkých rozmerov, ktorá umožňuje multi-projekciu až do rozlíšenia 4K. Interaktívne prednášanie digitálneho obsahu je teraz výzvou! Systémové riešenie taktiež podporuje 3D prezentácie - účastníci ich môžu sledovať s polarizačnými okuliarmi.

Zobraziť
 

On-line streaming

Pomocou kamery vytvára digitálny záznam diania, ktorý v reálnom čase synchronizuje s on-line streamingovým serverom. Je podporou pre konferencie a spolu s elektronickým archívom slúži napríklad na účely e-learningu. Odporúčame implementovať so SMART Bridgit - softvér pre konferenčné hovory.

Zobraziť
 

Centralizované riadenie miestnosti

Elektronický dotykový panel pre ovládanie technického vybavenia miestnosti. Systémovú riešenie umožňuje individuálne nastavenie ozvučenia, projekcie, osvetlenia, teploty a ostaných integrovaných systémov. Dizajn dotykového panela nastavíme v konzultácii s vami.

Zobraziť
 

Smerové ozvučenie

Jedná sa o technicky unikátne ozvučenie podľa architektúry miestnosti. Zabezpečuje homogénne ozvučenie veľkých priestorov primárnym zacielením na poslucháča. Softvérové spracovanie zvukového signálu zabezpečuje dokonale zrozumiteľný hlas a zvuk pre všetkých v miestnosti.

Zobraziť
 

Dotykový prezentačný systém

SMART Podium je univerzálnym prezentačným nástrojom bez ohľadu na to, či prednášate v aule na univerzite alebo práve konzultujete riešenia so svojím tímom v rámci mítingu či videokonferencie. S týmto dotykovým displejom vytvoríte, doplníte a upravíte obsah svojej prednášky v kontakte s poslucháčmi.

Zobraziť
Chodba Trieda