Chodba

Wi-Fi sieť pre študentov by mala byť štandardom, rovnako ako je pre vás školský rozhlas pre dôležité oznamy. Vzdelávacie inštitúcie sú otvorené aj verejnosti, preto vyžadujú prísne legislatívne štandardy. Bezpečnosť, navigácia, prevádzka ale aj zábava na školách a univerzitách Slovenska sú bežným predmetom systémovej integrácie. Ukážte, že ste modernou školou so súčasnými technológiami.

Súvisiace systemové riešenia

 

GiNa Digitálna nástenka

Jednotný, plne automatický systém pre informovanie rodičov, študentov a zamestnancov školy

Zobraziť
 

Info-kiosk

Slúži ako informačné stredisko na podávanie verejných informácií, napríklad o inštitúcií, aktuálnom programe, novinkách a iných organizačných aktivitách. Väčšinou sa dodáva v podobe "all-in-one" riešenia ako dotykové obrazovky s PC stanicami, pripojiteľné na systém vizuálnej komunikácie.

Zobraziť
 

Školský rozhlas

Jeho funkciou je vyhlasovať rôzne typy oznamov. Súčasťou je plne ale jednoducho programovateľný manažment správ. Počas prestávok tak môže slúžiť aj ako hudobný prehrávač. V prípade poplachu plní funkciu zákonnej hlasovej signalizácie, zatiaľ čo digital signage zobrazuje evakuačný plán.

Zobraziť
 

Elektronický rozvrh hodín

Zlepšite organizáciu a komunikáciu v rámci vašej inštitúcie. Toto elektronické systémové riešenie je novodobou náhradou za staromódne papierové rozpisy. Ukážte vašim študentom, že ste školou, ktorá myslí dopredu. Pomocou digital signage si sami dokážu skontrolovať, kde a kedy majú výučbu.

Zobraziť
 

Univerzitný rezervačný systém

Kartový identifikačný systém s funkciou centrálneho kontaktného miesta. Prihlasuje študentov na prednášky a skúšky s obmedzeným počtom účastníkov. Je napojený na univerzitný informačný systém, vďaka čomu dokážete kontrolovať oprávnenosť vstupov do miestností na základe predošlej rezervácie.

Zobraziť
 

Bezpečnostný kamerový systém CCTV

Kamerový systém plní na školách rôznorodé funkcie ochrany. Sleduje bezpečnosť a automaticky privolá SBS v prípade potreby. Na druhej strane sleduje dochádzku na vyučovaní a v prípade záujmu ju reportuje rodičom. Chráni vyučujúcich a pomáha zvyšovať disciplínu na školách v problémových oblastiach.

Zobraziť
Trieda Aula