Univerzitný rezervačný systém GiNa Digitálna nástenka

Bezpečnostný kamerový systém CCTV

Kamerový systém plní na školách rôznorodé funkcie ochrany. Sleduje bezpečnosť a automaticky privolá SBS v prípade potreby. Na druhej strane sleduje dochádzku na vyučovaní a v prípade záujmu ju reportuje rodičom. Chráni vyučujúcich a pomáha zvyšovať disciplínu na školách v problémových oblastiach.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat