Info-kiosk Elektronický rozvrh hodín

Školský rozhlas

Jeho funkciou je vyhlasovať rôzne typy oznamov. Súčasťou je plne ale jednoducho programovateľný manažment správ. Počas prestávok tak môže slúžiť aj ako hudobný prehrávač. V prípade poplachu plní funkciu zákonnej hlasovej signalizácie, zatiaľ čo digital signage zobrazuje evakuačný plán.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat