Elektronický rozvrh hodín Bezpečnostný kamerový systém CCTV

Univerzitný rezervačný systém

Kartový identifikačný systém s funkciou centrálneho kontaktného miesta. Prihlasuje študentov na prednášky a skúšky s obmedzeným počtom účastníkov. Je napojený na univerzitný informačný systém, vďaka čomu dokážete kontrolovať oprávnenosť vstupov do miestností na základe predošlej rezervácie.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat