Dispečingová zobrazovacia stena IT infraštruktúra

Integrovaný monitorovací systém

Vo velíne má prevažne bezpečnostný charakter, aby dokázal vopred upozorniť zodpovedných vedúcich na potenciálny vznik rizika. Je napojený na kamerové systémy, zabezpečovací systém ako aj rôzne iné sledovacie systémy za účelom monitorovania bezpečnosti areálu alebo sledovania plynulosti prevádzky.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat