Návštevnícke centrum

Máte vlastný showroom ale chcete z neho dostať viac? Nechajte nás integrovať systémové riešenia a umožnite návštevníkom spoznávať vašu spoločnosť a jej produkty! Pre vaše podnikové komunikačné potreby s verejnosťou máme sadu technologických noviniek, ktoré premenia návštevu na zážitok.

Súvisiace systemové riešenia

 

Scénické osvetlenie

Vytvára náladu priestoru, v ktorom sa pohybujete Vy a Vaši návštevníci. Reaguje na pohyb v miestnosti, vytvára jednotlivé svetelné zóny podľa návrhu architekta. Umožňuje naprogramovať osvetlenie podľa scenára prezentácie. Slúži na rozšírenie možnosti, ako zaujať návštevníkov.

Zobraziť
 

Interaktívne mapy

Slúžia na informačné, prezentačné a navigačné účely. Sú obvykle dotykové displeje alebo stoly, ktoré zobrazujú pôdorysy priestoru pre navigáciu návštevníkov areálu. Jednotlivé obrazovky môžu byť aj multi-dotykové, teda dokážu registrovať viacero súčasných dotykov a pohybov.

Zobraziť
 

Sprievodcovský systém

Slúži na sprostredkovanie výkladu sprievodcu návštevníkom. Pracuje na princípe rádiového spojenia medzi sprievodcovým vysielačom a návštevníckymi prijímačmi. Systém disponuje viacerými frekvenciami a umožňuje pohyb viacerých nezávislých skupín v navštívenom objekte súčasne.

Zobraziť
 

Ozvučenie

Niekedy nestačí len vidieť, ale treba aj počuť. Najlepším riešením pre takéto situácie je priestorové ozvučenie, ktoré sa postará o rovnomerné pokrytie celého priestoru zvukom, kvalitný a zrozumiteľný prenos hovoreného slova ako aj vytvorenie príjemnej zvukovej pohody.

Zobraziť
Velín Školiace centrum