Velín

Velín je hlavná centrálna miestnosť, ktorá zabezpečuje dispečing a celkovú bezpečnosť prevádzky. Na zobrazovacej stene môžete sledovať logistiku siete, expedíciu tovarov, výrobné stanice ako aj pohyb osôb po celom areáli. Stabilita jednotlivých systémových celkov je doslova existenčne dôležitá, preto odporúčame iba kvalitné, skúsenosťami overené značky techniky.

Súvisiace systemové riešenia

 

Integrovaný monitorovací systém

Vo velíne má prevažne bezpečnostný charakter, aby dokázal vopred upozorniť zodpovedných vedúcich na potenciálny vznik rizika. Je napojený na kamerové systémy, zabezpečovací systém ako aj rôzne iné sledovacie systémy za účelom monitorovania bezpečnosti areálu alebo sledovania plynulosti prevádzky.

Zobraziť
 

IT infraštruktúra

Štruktúrovaná kabeláž je kostrou, po ktorej komunikujú naše systémové riešenia. Je komunikačným prostriedkom a poskytuje dátové pripojenie medzi audiovizuálnymi a IT systémami. Pevnú kabeláž odporúčame z dôvodu stability systémov. Pre zvýšenie komfortu užívateľa navrhujeme aj bezdrôtové alebo duálne riešenia.

Zobraziť
 

Grafický kontrolér

Centrálny riadiaci systém, ktorý zbiera a manažuje signály zo všetkých sledovaných procesov do jedného miesta. Slúži na ovládanie veľkoplošného zobrazovača a umožňuje dispečerovi ovládať zobrazenie.

Zobraziť
 

Dispečingová zobrazovacia stena

Veľkoplošný zobrazovač slúži na zobrazovanie a sledovanie súčasne prebiehajúcich statických aj dynamických procesov v reálnom čase. Podľa náročnosti a charakteru sledovaných procesov dokážeme odporučiť vhodné riešenie pre klienta. Veľkoplošný zobrazovač môže byť vytvorený na základe projekcie alebo monitorov.

Zobraziť
Školiace centrum Návštevnícke centrum