Grafický kontrolér Integrovaný monitorovací systém

Dispečingová zobrazovacia stena

Veľkoplošný zobrazovač slúži na zobrazovanie a sledovanie súčasne prebiehajúcich statických aj dynamických procesov v reálnom čase. Podľa náročnosti a charakteru sledovaných procesov dokážeme odporučiť vhodné riešenie pre klienta. Veľkoplošný zobrazovač môže byť vytvorený na základe projekcie alebo monitorov.

Systémové riešenie sa bežne používa aj v iných aplikáciach:

Naša ponuka sa mení súčasne s ponukou zmluvných výrobcov techniky. Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie pre informácie o aktuálnej ponuke.

Návrat