Prenájom techniky

Vlastné skúsenosti z náročných aplikácií po celom Slovensku ponúkame v podobe služieb prenájmu aj na dobu obmedzenú. Okrem predaja a inštalácii na kľuč taktiež ponúkame aj prenájom techniky pre najrôznejšie spoločenské a firemné podujatia. Silnou stránkou oddelenie prenájmu je zázemie inovatívneho integrátora systémových riešení.

Stručný prehľad služieb v oblasti technicko-organizačného zabezpečenia podujatí:

 • Ozvučenie a osvetlenie
 • Prezentačná technika
 • Tlmočnícka technika
 • Videokonferenčná technika
 • Laser svetelná show
 • Video projekcia, 3D projekcia a mapping
 • Pódiá, konštrukcie, zastrešenie

Viete už, kde sa vaša akcia bude konať? Radi využijeme interné elektrické a dátové rozvody alebo priestorové ozvučenie tohto priestoru. Zistite, či sme tam inštalovali techniku práve my. V prípade, že áno, berieme garanciu za bezporuchovosť systémov na seba a odúčtujeme vám tieto inač potrebné položky z cenovej ponuky. 

Plánovanie objednávky

Aký je postup v prípade, že som rozhodnutý pre riešenie od AP MEDIA? V prvom rade by ste mali mať na pamäti termín dodania. Aj keď si dokážeme poradiť aj s veľmi tesnými a napínavými termínmi, vždy je lepšie mať dostatok času na prípravu.

Rozhodnú rolu zohráva scenár, ktorý je rozhodujúci pre prípravu celého technicko-organizačného zabezpečenia. Spravidla platí, že čím väčší projekt plánujete realizovať, tým skôr je potrebné sa s nami skontaktovať. Pri rozsiahlejších riešeniach spolupracujeme so subdodávateľmi, kde je dôležité si dohodnúť náväznosť prác.

Ak ešte nemáte presnú predstavu toho, ako má vaša udalosť a priestor vyzerať, máte možnosť si vybrať z katalógu už realizovaných riešení. Následne môžeme spoločne obhliadnuť priestor a na mieste vám náš tím špecialistov povie, aké riešenie by bolo najefektívnejšie, či už po technickej, alebo finančnej stránke. 

Aký je postup pri výbere techniky?

Na túto otázku vám dokážeme zodpovedať ihneď ako nám poviete základné informácie o vašej pripravovanej akcii:

 • dátum a miesto konania akcie
 • počet účastníkov
 • veľkosť miestnosti, výška stropu alebo približný pôdorys
 • možnosť zatemnenia priestoru
 • predmet akcie: stručný opis programu prípadne scenár
 • zoznam zariadení účinkujúcich alebo hostí, ktoré chcete pripájať.

Pre urýchlenie komunikácie je vždy lepšie priložiť kontakt na zodpovednú osobu, ktorú môžeme kontaktovať v prípade nejasností a bude nám vedieť zodpovedať na otázky. Následne vám zašleme zmluvné podmienky s cenovou ponukou, ako aj referencie z akcií, ktoré sme úspešne realizovali.

Techniku pripravíme tak, aby mali návštevníci, organizátori a umelci bezpečný prístup. Ak ešte stále pochybujete o výbere techniky, ponúkame vám jedinečnú možnosť si ju prísť obzrieť a vyskúšať do jedného z našich troch showroomov v Bratislave. Pripravíme pre vás demo-setup, aby ste videli ako jednotlivé zariadenia fungujú. Takýto benefit inde určite nenájdete.

Ozvučenie

Akákoľvek prezentácia, prehliadka, show alebo konferencia sa nezaobíde bez kvalitného zvuku. V kombinácii so zobrazovacou plochou si so sebou každý návštevník udalosti odnesie kvalitný zážitok. Na výber máme množstvo reproduktorov s nezameniteľným zvukom, rôznym výkonom alebo možnosťou uchytenia. Pre účinkujúcich sú vždy pripravené sady mikrofónov klopových alebo hlavových. Ak na vašu akciu chcete zavolať hudobnú kapelu ako doprovod či na vyplnenie voľných chvíľ cez prestávku, zapojíme a ozvučíme aj živé vystúpenie kapely.

Veľkosti zobrazovacej plochy

Odporučíme vám vhodnú projekčnú plochu na základe jednoduchej informácie – umiestnenia najvzdialenejšieho diváka. Vydelíme vzdialenosť tohto diváka od projekcie číslom 6 a získame potrebnú výšku plátna pre počítačovú prezentáciu. Napríklad pri sále veľkej 20m potrebujeme plátno vysoké 3m a spodnú hranu minimálne 1,4m od podlahy. Žiaľ, vo väčšine hoteloch a kongresových halách sú priestory nie úplne ideálne. Preto odporúčame k hlavnej projekcii doplniť podporné obrazy z plazmových displejov. Ďalšie z riešení je otočiť priestorové usporiadanie sály na šírku. Alebo umiestniť plazmové obrazovky do vnútorného priestoru. Vieme sa dostať z každej nepríjemnej situácie a vymyslieť ju tak, aby z nej mal vo finále návštevník dokonalý zážitok po technickej stránke.

Multiprojekcia

Inštalácia viacerých projekčných plôch je v dnešnej dobe už štandardnou požiadavkou. Takéto riešenia dokáže prezentovať napríklad multi-jazyčnú prednášku, profil rečníka alebo vzdialených účastníkov pripojených pomocou videokonferenčného hovoru. Moderné technológie nám umožňujú realizovať takmer akúkoľvek požiadavku, s ktorou zákazník príde. Či je to plazma s rámom alebo bez rámu. Bezrámové plazmy ponúkajú možnosť “naskladania” na seba a vytvoriť tak omnoho väčšiu projekčnú plochu ako je ich samotná uhlopriečka s iba 5mm medzerami.

Inštalácia a prevádzka počas podujatia

Inštaláciou naše služby nekončia, zabezpečujeme komplexnú technickú prevádzku a manažment pod jednou strechou. Sme prítomní na samotnej akcii, kde vypomáhame na organizácii a dohliadame na to, aby všetko fungovalo ako má. Na inštalácie si berieme vlastné pomocné vybavenie, ktoré nám uľahčí a zefektívni prácu. Samozrejme, predtým než vaša akcia začne, vykonávame technické služby s technikmi a účastníkmi.

Ak vzniknú nejaké problémy, okamžite ich riešime. Môžete sa na nás spoľahnúť v akejkoľvek situácii. Náš prístup je profesionálny a férový najmä voči koncovému zákazníkovi. Dbáme na to, aby boli spokojní všetci účastníci podujatia - vy ako klient, vaši zákazníci a v neposlednom rade aj my, ako dodávateľ technicko-organizačného riešenia. Od personálu, cez zálohu techniky, výjazdy a v prípade potreby aj extra techniku.

Podujatie

Ponuka pre eventové agentúry

Spolupracujeme a sme stále otvorení spoluprácam s rôznymi eventovými agentúrami, ktoré chcú svojim klientom dopriať prvotriedny zážitok. Ponúkame odborný návrh technického riešenia v podobe 3D vizualizácie.

Nechajte to na profesionálov. Náš tím tvoria stály interní zamestnanci, s niekoľkoročnými skúsenosťami. Ak sa vám niektorí z nich overil už pri predošlej akcii, môžete s ním naďalej spolupracovať na vyžiadanie.

Okrem toho sme si vybudovali sieť partnerov, s ktorými spolupracujeme na rozsiahlych podujatiach na úrovni subdodávateľov. Našim štandardom je zabezpečiť kompletný servis pod jednou strechou v podobe technického vybavenia, personálu, energetickej zálohy, extra techniky a výjazdov, ktoré sú v cene full-servis navrhovaného riešenia. 

Príjazd ku skladu

Prenájom

Kontakt