Odborný servis

Identifikácia vzťahu so žiadateľom
Identifikácia žiadateľa

Fakturačné údaje

Naliehavosť a miesto poruchy
Výjazd *
E.g., 30.11.2020
E.g., 20:45
Čo sa reklamuje?
Identifikácia závady
Kontaktné údaje
Spätný telefonát
E.g., 30.11.2020
E.g., 20:45
Podmienky, cenník
Vaše osobné údaje spracúvame pre účel splnenia zmluvnej povinnosti. Viac informácií nájdete na stránke o ochrane osobných údajov