Záručný servis

Identifikácia vzťahu so žiadateľom
Identifikácia žiadateľa
Autorizovaný servis
Doklad o kúpe
Subory musia mať menej ako 5 MB.
Povolené typy súborov: png gif jpg jpeg pdf tiff tif bmp.
Naliehavosť a miesto poruchy
Výjazd
E.g., 30.11.2020
E.g., 20:30
Čo sa reklamuje?
Identifikácia závady
Kontaktné údaje
Spätný telefonát
E.g., 30.11.2020
E.g., 20:30
Podmienky, cenník
Vaše osobné údaje spracúvame pre účel splnenia zmluvnej povinnosti. Viac informácií nájdete na stránke o ochrane osobných údajov