Servisný cenník AP MEDIA

Platí od 1.9.2014 pre všetky servisné služby nad rámec uzavrených zmlúv.  

Záväzná cena servisných služieb vám bude doručená e-mailom. K uvedeným cenám účtujeme DPH podľa aktuálnych predpisov.

    v servinom stredisku na mieste vady
Bežné technické práce    
  Diagnostika, jednoduché výmeny a čistenie 17.00 € 20.00 €
       
Odborné technické práce    
  Prevádzka, opravy, programovanie 36.50 € 45.50 €
       
Prednostné vybavenie    
  Do 6 hodín* 300% 300%**
  Do 24 hodín 200% 200%**
* Pri výmene lampy neučtujeme. ** Pokiaľ doprava umožňuje.    
       
Dopravné*    
  Výjazd - paušál pre Bratislavu x 20.00 €
  Dopravné mimo Bratislavy za km cesty tam a späť x 0.50 €
* Uvedené ceny sa vzťahujú na úkon 1 technika.  
       
Skladné v servisnom centre AP MEDIA    
  Za každý začatý deň po dohodnutom termíne vyzdvihnutia 5 € x