Digitálne jazykové laboratóriá

AKÉKOĽVEK
ZARIADENIE
KDEKOĽVEK
KEDYKOĽVEK
KTORÝKOĽVEK
JAZYK
KTORÝKOĽVEK
UČITEĽ
AKÁKOĽVEK
ŠKOLA

ČO JE Jazykové
laboratórium
SmartClass+?

SmartClass+ je softvérová platforma, ktorá sa dá využiť pre veľké množstvo študentov a umožňuje učiteľom vytvárať aktivity na výučbu v škole, aj doma.
Učitelia vedú interaktívne multimediálne aktivity z jednoducho ovládateľného zariadenia.
Študenti sa môžu zúčastniť prostredníctvom rôznych zariadení. BYOD (Bring Your Own Device) je plne podporované nielen pre prácu v škole, ale aj doma.

PREČO POUŽÍVAŤ
Jazykové laboratórium
SmartClass+?

Počas vyučovacej hodiny cudzieho jazyka pri počte 25 až 30 ľudí rozpráva študent v priemere menej ako jednu minútu. Platforma SmartClass+ poskytne desaťnásobne viac priestoru pre rozprávanie. Počas konverzácie v dvojiciach, trojiciach alebo samostatného nahrávania, môžu všetci študenti hovoriť naraz.

Umožnite študentom hovoriť 10x viac!

Akékoľvek
zariadenie

SmartClass+ umožňuje študentom používať rôzne zariadenia, BYOD a programy 1 na 1 pre prácu v škole, aj doma.

 • Windows® PC
 • Macy ®
 • Chromebooky ®
 • Tablety (iPad®, Android®)

Kdekoľvek

SmartClass+ umožňuje študentom používať rôzne zariadenia, BYOD a programy 1 na 1 pre prácu v škole, aj doma.

 • Windows® PC
 • Macy ®
 • Chromebooky ®
 • Tablety (iPad®, Android®)

Kedykoľvek

Študenti majú zovšade nepretržitý prístup k samostatným úlohám a učitelia ich majú možnosť koordinovať, kontrolovať a hodnotiť. Učitelia môžu kedykoľvek a z kadekoľvek :

 • Vkladať alebo vytvárať multimediálne aktivity
 • Vkladať alebo upravovať rozvrhy
 • Pripravovať a zadávať nové úlohy
 • Kontrolovať a hodnotiť študentské práce
 • Zabezpečiť študentom spätnú väzbu

Ktorýkoľvek
jazyk

Učitelia si vytvárajú vlastnú knižnicu aktivít prostredníctvom cvičení zabudovaných v systéme.

 • Použiteľné pre všetky jazyky
 • Angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, atď.
 • Kamerová podpora pre znakovú reč
 • Podpora pre štandardizované texty

Ktorýkoľvek
učiteľ

Jednoduché používanie a zrozumiteľnosť sú našou prioritou, aby všetci učitelia vedeli používať SmartClass+ bez problémov.

 • Jasný softvérový jazyk
 • Prehľadné ovládacie prvky
 • Sprievodca pre učiteľov krok za krokom
 • Jednoduché vzory cvičení
 • Automatizované prenosy súborov

Ktorákoľvek
škola

SmartClass+ je využiteľný pre všetky úrovne a vekové kategórie, keďže učitelia môžu aktivity prispôsobiť potrebám svojich študentov.

 • Základné školy
 • Osemročné gymnáziá
 • Stredné školy
 • Nadstavbové štúdiá
 • Vysoké školy

Aktivity v triede

Učitelia organizujú aktivity zo svojho stola

Konverzácia vo dvojiciach

Učitelia rozdelia študentov do párov alebo malých skupín, kde študenti môžu rozprávať naraz a trénovať tak konverzáciu.

Monitorovanie

Učitelia môžu študentov pracujúcich na individuálnych úlohách jednoducho skontrolovať.
So študentmi, ktorí potrebujú pomôcť, môžu učitelia pracovať prostredníctvom audio intercomu alebo chatu.

Prezentácie

Učitelia môžu svoju obrazovku a zvuk odoslať všetkým študentom a prezentovať tak nové koncepty alebo si môžu vybrať študenta, ktorý nový koncept ostatným predvedie.

Testovanie online

Pri testovaní naživo môžu učitelia kontrolovať študentské nahrávky, zatiaľ čo všetci študenti odpovedajú naraz.

Samostané aktivity

Samostatné aktivity sa môžu zadávať pre prácu v triede alebo ako domáce úlohy

Výslovnosť

Nová rodina aktivít SmartClass+ TALK určených na trénovanie výslovnosti používa technológiu pre rozpoznanie reči a zabezpečí tak študentom okamžitú spätnú väzbu. Študenti tak rýchlejšie vylepšujú svoje vyjadrovacie schopnosti a učitelia nemusia manuálne kontrolovať študentské nahrávky.

Hovorenie

Existujú tri rôzne typy cvičení pre audio nahrávanie: na podporu opakovacích cvičení, komentárov a opisného rozprávania a kreatívnych zadaní pre konverzáciu. Nahrávanie na webovej kamere podporuje aktivity v znakovom jazyku.

Počúvanie

Študenti si vypočujú úryvok a majú za úlohu ho preložiť alebo odpovedať na otázky, ktoré sa ho týkajú.

Písanie

Učitelia môžu využívať predlohu pre úlohy zamerané na kreatívne písanie alebo pre otázky a odpovede zamerané na presnejšie odpovede.

Čítanie

Aktivity spojené s čítaním sa môžu využívať na precvičenie porozumenia alebo pre čítanie nahlas.

Kvízy

Učitelia môžu vyrobiť kvízy s výberom odpovedí z viacerých možností, s odpoveďami správne/nesprávne a odpoveďami, ktoré sa dopĺňajú. Softvér SmartClass+ ich automaticky vyhodnocuje. Aktivity môžu byť aj s časovým obmedzením.

Jednotná učebná
platforma

Jednotná učebná platforma

Čo myslíme pod pojmom jednotná?
Na rozdiel od iných systémov, SmartClass+ používa centrálnu databázu, ktorá zahŕňa užívateľské informácie, multimediálne materiály, zadania a študentské odpovede. Centrálna databáza je spoločná pre všetky moduly, vrátane aktivít v triede (LAD), samostatných aktivít (MAD), aktivít na vlastnom zariadení (BYOD) a domáce úlohy (HOME).

Prečo je to dôležité? Predstavte si, že zadáte študentom úlohu v škole a večer ju z domu chcete oznámkovať. Žiadny problém!

Učitelia sa tiež môžu o svoje materiály podeliť medzi sebou nielen v škole, ale aj medzi školami.

Školský alebo zabezpečený
cloudový databázový hosting

Databáza SmartClass+ môže byť hostovaná v školských priestoroch a teraz spolu so SmartClass+ vo verzii 4.0 aj s možnosťou zabezpečeného cloudového hostingu, ako ďalší benefit našej spoločnej architektúry.

Flexibilná systémová konfigurácia

SmartClass+ je extrémne flexibilná platforma, ktorá sa hodí prakticky do akéhokoľvek vzdelávacieho prostredia.

Bezdrôtové siete & pevné siete

Pre školy, ktoré používajú iPady, Chromebooky alebo laptopy s bezdrôtovým pripojením, sa môže SmartClass+ nakonfigurovať ako 100% prenosné softvérové riešenie.

Vo verzii 4.1 sme štvornásobne zvýšili výkon pri wi-fi, čím môžete pracovať s väčším počtom študentov, mať rýchlejší výkon a vyššiu spoľahlivosť. Pevné siete ponúkajú širšie prenosové pásmo pre spustenie pokročilých možností ako sú znaková reč za použitia webkamery.

Siete ASDN

ASDN je skratka pre Application Specific Dedicated Network (Sieť určená pre špecifické aplikácie).

Školy, ktoré disponujú miestnosťou pre jazykové laboratórium si môžu vybrať systémovú konfiguráciu, ktorá prenáša HiFi audio a HD video kvalitu prostredníctvom dedikovaných káblov za použitia dostupného hardvérového intercomu SmartClass+ a hardvérových modulov so spoločnou obrazovkou.

Slúchadlá s elimináciou hluku

V triede, kde všetci študenti rozprávajú naraz, je dôležité používať vysoko kvalitné slúchadlá, ktoré každého študenta zvukovo odizolujú od jeho suseda.

Slúchadlá SmartClass+.

 • Sú veľké mäkké slúchadlá, ktoré blokujú okolité zvuky.
 • Majú mikrofón, ktorý zachytáva iba hlas študenta a ostatné zvuky eliminuje.

Slúchadlá SmartClass+.

 • Sú vyrobené z vysoko odolného materiálu.
 • Sú mäkké a pohodlné pre väčší komfort.
 • Sú pripojiteľné k počítačom, laptopom, tabletom a smartfónom.
SLÚCHADLÁ S ELIMINÁCIOU HLUKU

Výučba ďalších predmetov

SmartClass+ sa môže používať aj pre výučbu iných predmetov. V menších školách sa náklady na laboratórium SmartClass+ môžu znížiť vyučovaním ďalších predmetov, ktoré tiež budú mať z tohto systému úžitok.

Kompletné riešenie

Budeme konzultovať s vašimi učiteľmi cudzích jazykov, IT technikmi a pracovníkmi, aby sme:

 • Identifikovali očakávania pre vaše nové laboratórium
 • Zaistili plynulú integráciu do vašej školskej siete a počítačového systému
 • Garantovali včasné, cenovo prijateľné a úspešné zahájenie projektu

NÁŠ SERVIS ZAHŔŇA:

 • Konzultáciu projektu
 • Inštaláciu
 • Školenia pre učiteľov
 • Školenia pre IT technikov
 • Technickú podporu
 • Aktualizácie systému